Modernagaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Digital signatur

Moderna Garanti fortsätter sedan 2011 att vara unik på marknaden med att erbjuda digitala PDF-garantier som komplement till traditionella fysiska dokument. Det innebär att vi använder en skannad signatur för att underteckna våra garantier.

Förutom den skannade signaturen har PDF-garantier en internationellt godkänd digital elektronisk signatur, som verifierar att PDF-dokumentet har utfärdats av oss. Den digitala signaturen gäller även när dokumentet skickas med e-post. Digitala garantier stöds fullt ut i vårt snabba självbetjänings-/online-lösning POMnet. I systemet publiceras garantier i PDF-format utan en fysisk kopia.

Digitaliseringen möjliggör väsentligt snabbare distribution av garantidokument, särskilt när beställaren finns över landgränsen.

Vi rekommenderar att du alltid skickar ditt ELEKTRONISKA garantidokument till dina beställare via e-post. På detta sätt kan de omedelbart verifiera dokumentets giltighet.

Digicert är vår certificeringspartner. Du kan läsa mer om digital signatur fra Digicert här.

Ladda ner informationsblad om våra digitala PDF-garantier på svenska och engelska